صبا علی زاده

تخصص در زمینه سایبری

  • آبادان
  • عضویت از 6 تیر 1400
  • 3.0 ( 1دیدگاه )
  • 00 پروژه های در حال انجام
  • 00 پروژه های انجام شده
  • 00 خدمات در صف
  • 01 خدمات رقابتی

خدمات ویژه

توضیحات

دیدگاه ها

  • 4 ماه قبل

3.0

از 5

گزارش این فریلنسر

آماده برای شروع

در من می تونم کارهای خود را به متخصصین بسپارید و یا از توانایی های خود کسب درآمد کنید .